Platform P&O

Organisatie

De voorzitter van het Platform P&O is Aart Nobel (Calvijn).
De overige leden zijn; Jacco Klink (voorzitter ZeeProf CSW), Hanna van Boven (voorzitter ZeeProf), Niels Maijers (CSG Prins Maurits), Marco de Veen (Mondia),  Esther Pieterman (Ostrea), Hans Stolk (Pontes), Petra Steijaert (stichting VO Zeeuws-Vlaanderen), Natascha Coppieters (stichting VO Zeeuws-Vlaanderen), Sandra Bilderbeek (Scalda), Monica Snoodijk (HZ), Wieny de Brabander (HZ), Hanan Abdenbi (UCR) en Sofie Looyens (UCR).

Doelstelling van het platform:

  • Het stimuleren van uitwisseling van kennis en expertise op het gebied van HRM.
  • Voordelen uit de schaalgrootte van het netwerk benutten voor het vormgeven van gezamenlijke projecten (bijvoorbeeld inkoop).
  • Onder het platform P&O valt ZeeProf als scholingsproject waarin Zeeuwse VO scholen samenwerken om een kwaliteitsslag in de professionaliseringsmogelijkheden in Zeeland te realiseren.

Activiteiten

De voorzitters organiseren meerdere malen per jaar themabijeenkomsten op het gebied van HRM. De onderwerpen die in de themabijeenkomsten besproken worden, hebben een zo hoog mogelijke actualiteitswaarde en zijn afgestemd op de onderwijssector. Er komen zowel operationele als beleidsmatige thema’s aan bod.

Deelnemers

De doelgroep voor de themabijeenkomsten bestaat uit P&O-beleidsmedewerkers, salarisadministrateurs en directieleden die P&O in hun portefeuille hebben.

Nieuwsbrief

De voorzitters produceren tenminste tweemaal per jaar een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over nieuwe themabijeenkomsten en worden vorige bijeenkomsten geëvalueerd. De nieuwsbrief biedt ook informatie over activiteiten waarbij het platform betrokken is.