Platform Kwaliteitszorg

Organisatie

De leden van het Platform Kwaliteitszorg ook Zeekwal genoemd, zijn Cees Tims ( voorzitter Kwaliteitszorg Pontes ), Simone Davidse ( voorzitter Kwaliteitszorg Calvijn College ), de overige leden van het platform zijn Hugo Staelens ( lid Kwaliteitszorg De Rede ), Manon Kluijfhout ( lid Kwaliteitszorg Edudelta),   Sandra Schuurman ( lid Kwaliteitszorg Edudelta), Bartjan Wattel ( lid Kwaliteitszorg HZ ), Tonnie Nijsse ( lid Kwaliteitszorg Hoornbeeck ),  Leo de Jonge ( lid Kwaliteitszorg Scalda ), Jan Schut ( lid Kwaliteitszorg Zeldenrust ) en Wendy Mertens ( lid Kwaliteitszorg Respont; participeert niet in DCO alleen in de groep Kwaliteitszorg ).

Activiteiten

Het doel van het Platform Kwaliteitszorg is het komen tot kwaliteitsimpulsen en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende onderwijsinstellingen in Zeeland. Het actieve platform heeft leden van verschillende instellingen in Zeeland en komt drie a vier keer per jaar bij elkaar om te spreken over actuele thema’s als klachtenregelingen en -behandeling, toezichtkaders en (externe) verantwoording. Dit gebeurt in “Zeekwal-verband”. Zeekwal is een groep die reeds bestond voor de oprichting van DCO Platform.

Het Platform Kwaliteitszorg organiseert met enige regelmaat inspiratiebijeenkomsten en/of symposia. Meestal ontstaat het idee hiervoor in een Zeekwal-bijeenkomst. Als een thema interessant en relevant genoeg is voor alle VO-, MBO- en HBO-instellingen in de regio, wordt daarmee aan de slag gegaan binnen het DCO Platform.

Doelgroep

De doelgroep voor de themabijeenkomsten bestaat uit directieleden en beleidsmedewerkers die actief zijn op het gebied van kwaliteitszorg.