Platform Kwaliteitszorg

Activiteiten

Het doel van het Platform Kwaliteitszorg (ook wel Zeekwal) is het komen tot kwaliteitsimpulsen en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende onderwijsinstellingen in Zeeland. Het actieve platform heeft leden van verschillende instellingen in Zeeland en komt drie a vier keer per jaar bij elkaar om te spreken over actuele thema’s als klachtenregelingen en -behandeling, toezichtkaders en (externe) verantwoording. Dit gebeurt in “Zeekwal-verband”. Zeekwal is een groep die reeds bestond voor de oprichting van DCO Platform.

Het Platform Kwaliteitszorg organiseert met enige regelmaat inspiratiebijeenkomsten en/of symposia. Meestal ontstaat het idee hiervoor in een Zeekwal-bijeenkomst. Als een thema interessant en relevant genoeg is voor alle VO-, MBO- en HBO-instellingen in de regio, wordt daarmee aan de slag gegaan binnen het DCO Platform.

Doelgroep

De doelgroep voor de themabijeenkomsten bestaat uit directieleden en beleidsmedewerkers die actief zijn op het gebied van kwaliteitszorg.