Nieuwsbrief Inkoopcommissie Q4 2015

DCO inkoopcommissie nieuwsbrief – Q4

 

Interviews Gezamenlijke DCO inkoopplein

De interviews met alle instellingen zijn deels al afgenomen en deels nog ingepland in de week van 14 december door Borrie Accountants. Het resultaat wordt z.s.m. bekend.

 

Schoolinventaris verkopen

Het communicatie platform PIANOo-desk is eind november verhuisd naar Procurement Forum. Er wordt gekeken of een vraag en aanbod rubriek gemaakt kan worden voor de verkoop van afgeschreven schoolinventaris.

 

RI &E

Edudelta zoekt een leverancier voor het afnemen van de RIE’s. Pontes en Calvijn gaan beginnen met de RI & E, Calvijn moet in 2015 starten. Er wordt onderzocht of prijsafspraken gemaakt kunnen worden om uit te zetten als DCO Quick win. Prins Maurits maakt gebruik van een Europese subsidie 50% korting voor de RIE en PMO. Dit valt onder de regeling ESF 2014-2020. Arbo-2 loopt in 2017 af. De voorbereidingen voor Arbo-3 zullen medio 2016 starten.

Lopende aanbestedingen

Schoonmaak 3: Op 26 januari wordt een DKS (deskundigheidscontrole schoonmaak) training verzorgd door Atir voor conciërges en gebouwbeheerders. De training vindt plaats bij Pontes, Bergweg 14 te Goes.

 

Mobiele telefonie: Scalda heeft een aanbesteding mobiele telefonie gehouden en het resultaat opengesteld voor DCO-leden. Scalda en Pontes zijn overgestapt naar KPN / Paree per 1 juli jl. Andere instellingen mogen instappen mits het vóór 31 december is. Tot heden zijn Scalda en Pontes tevreden over de service.

 

Hardware werkplekken: Binnen DCO was er niet voldoende belangstelling. Deze is in FSR verband aanbesteed, geleid door Summa en gegund aan Bechtle. Via Scalda hebben Pontes en de HZ aangehaakt.

 

Repro 2: Inventarisatieovereenkomsten zijn ontvangen, 7 instellingen doen mee. Inkada begeleidt het proces. Volgende stap is een strategie bepalen. Bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 december jl.

 

20151210 DCO inkoopcommissie activiteiten