Platform Inkoop

Organisatie

Het Platform Inkoop en de Inkoopcommissie hebben niet dezelfde doelstellingen, maar opereren in belangrijke mate samen. De oorzaak is dat deelnemers zowel lid zijn van het platform als van de Inkoopcommissie. De deelnemers van het platform en de Inkoopcommissie zijn Cees Sprangers (voorzitter inkoopcommissie Scalda), Albert van Heinsberg ( lid inkoopcommissie Prins Maurits), Daan Polderman ( lid inkoopcommissie HZ University of Applied Sciences), Paula de Nooijer ( lid inkoopcommissie Pontes), Marnix Israël ( lid inkoopcommissie Mondia Scholengroep), Jacco van Dalen ( lid inkoopcommissie Calvijn College) en Daniela Gomez ( DCO communicatie Scalda).

Activiteiten

De inkoopcommissie is zeer actief op het gebied van Europese aanbestedingen. Om een leidraad te bieden bij de uitbestedingen is een aanbestedingshandboek ontwikkeld. De aanbestedingsonderwerpen worden aangedragen vanuit de platforms, maar ook door de Inkoopcommissie zelf. Het bestuur bepaalt de onderwerpen en de volgorde van de aanbestedingen. De aanbestedingen worden vervolgens op de aanbestedingskalender geplaatst. De aanbestedingsplanning 2016-2017 is terug te vinden in het Inkoop menu.

Mocht u geen account hebben, kunt u het aanvragen via https://procurement-forum.eu/sign-in?action_url=groups  Zodra u bevestiging ontvangen heeft kunt u contact opnemen met Daniela Gomez, DCO Communicatie om rechten tot de groep DCO inkoopnetwerk te verkrijgen.

Naast de Europese aanbestedingen is de Inkoopcommissie ook actief bij het zoeken naar zogenaamde “Quick Wins”. Door het grote gezamenlijke volume is het zeer interessant om aantrekkelijke prijsafspraken met leveranciers te maken voor het gezamenlijk inkopen van gebruiksproducten. De verwachting is dat de deelnemende organisaties financieel voordeel zullen hebben door de afgesproken kortingen.

Tenslotte organiseert het Platform Facilitair of de Inkoopcommissie jaarlijks tenminste twee themabijeenkomsten op het gebied van facilitaire zaken of diensten en inkoop.

Deelnemers

De doelgroep voor de themabijeenkomsten bestaat uit facilitair medewerkers en de inkopers van de verschillende onderwijsinstellingen.

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgegeven. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over nieuwe themabijeenkomsten en worden vorige bijeenkomsten geëvalueerd. De nieuwsbrief biedt ook informatie over activiteiten waarbij het platform betrokken is.

Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief