Visie

Het is goed de onderwijsondersteunende processen zo optimaal mogelijk in te richten, waardoor zoveel mogelijk aandacht en middelen kunnen worden gericht op de onderwijstaak van de instellingen. Dit kan een individuele onderwijsinstelling niet optimaal alleen realiseren. Samenwerking is hier het trefwoord.