Organisatie

Bestuur

Het DCO-bestuur bestaat uit vier leden. Bij de keuze van de leden wordt rekening gehouden met het soort onderwijs, de signatuur van de school en de regio.

De leden van het DCO-bestuur zijn: dhr. K. Terlage (Pontes-voorzitter), dhr. A. Smit (HZ University of Applied Sciences), dhr. K. Nieuwenhuijse (Scalda) en dhr. S. van Nispen (stichting VO Zeeuws-Vlaanderen). De coördinator van het DCO is mevr. L. Franse. Zij bereidt de bestuursvergaderingen voor.

Het bestuur vergadert vijf maal per jaar. Twee maal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats.

Deelnemende instellingen

Het Dienstencentrum Onderwijs bestaat uit vijftien deelnemende instellingen. De deelnemende instellingen zijn twaalf scholen voor Voortgezet onderwijs (tien Zeeuwse, een uit west Brabant en een uit Goeree Overflakkee), twee ROC’s (Scalda en Hoornbeeck College) en de Hogeschool Zeeland.

Platforms

Het DCO Platform kent vier kennisnetwerken, namelijk: