Ontstaan

Het DienstenCentrum Onderwijs (DCO) is op 29 januari 2008 opgericht en komt voort uit het in 2005 gesloten Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie tussen Zeeuwse ondernemers, onderwijs en overheden.

Aanleiding

Zeeland stond en staat voor de grote uitdaging om haar kenniseconomie significant te verbeteren, daartoe is in de zomer van 2005 het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie gesloten tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Dit akkoord had drie doelstellingen:

  1. De verhoging van de kwalificaties van Zeeuwse studenten en de Zeeuwse beroepsbevolking;
  2. De verbetering van de kennisuitwisseling tussen ondernemers, overheid en onderwijs;
  3. De versterking van de innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven.

Om de transformatie in het onderwijs mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de onderwijsonder-steunende processen zo optimaal mogelijk worden ingericht, waardoor zoveel mogelijk aandacht en middelen kunnen worden gericht op de onderwijstaak van de instellingen. Dit kan een individuele on-derwijsinstelling niet optimaal alleen realiseren. Samenwerking is hier het trefwoord. Dit gaf aanleiding tot de oprichting van DCO.

Haalbaarheidsonderzoek

In de winter van 2006 is een haalbaarheidsonderzoek gestart dat tot doel had om met de deelnemende scholen te komen tot een gezamenlijke invulling van het Dienstencentrum Onderwijs. Door gesprekkenrondes met bestuurders en platforms voor professionals uit de deelnemende scholen werd duidelijk op welke relevante terreinen kon worden samengewerkt.

Oprichting

Op 3 oktober 2007 is een intentieovereenkomst getekend tussen alle aan het project deelnemende scholen, een school uit Brabant en een uit Goeree-Overflakkee. Op 29 januari 2008 is de oprichtingsovereenkomst getekend en is het DCO Platform Zeeland officieel een feit.

Met ingang van april 2014 is DCO een officiële vereniging geworden en als zodanig een rechtspersoon.