Activiteiten

Activiteiten van het Dienstencentrum Onderwijs:

  • De activiteiten van de kennisnetwerken zijn gericht op kennisuitwisseling en -opbouw. De kennisnetwerken organiseren twee kennisbijeenkomsten per jaar. Daarnaast dragen de net-werken onderwerpen aan voor mogelijke Europese aanbestedingen.
  • De inkoopcommissie begeleidt de gezamenlijke Europese aanbestedingstrajecten. De commissie draagt zorg voor het bestek, de aanbesteding en de nazorg van elk aanbestedingstraject.