Algemene Ledenvergadering DCO Zeeland

CSW Sir Winston Churchillaan 8, Middelburg

Op 9 december 2014 vindt de jaarlijkse ALV plaats van het DCO platform. Hierbij worden u, uw medebestuurders alsmede alle bij het DCO betrokken medewerkers van uw onderwijsinstelling van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

DCO inkoopcommissie / Tblox presentatie

Bij deze bijeenkomst wordt het nieuwe contractmanagement / inkoop systeem van Scalda gepresenteerd door Tblox. Tijdens de middag sessie vindt het reguliere inkoopcie. overleg plaats.