DCO Platform

Er zijn kennisnetwerken actief op het terrein van Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, Kwaliteitszorg en Inkoop. Door samenwerking en het gezamenlijk doen van Europese aanbestedingen, werkt DCO Platform aan efficiency.