DCO Platform

Er zijn kennisnetwerken actief op het terrein van Facilitair management, Personeel & Organisatie en Kwaliteitszorg. Door samenwerking en het gezamenlijk doen van Europese aanbestedingen, werkt DCO Platform aan efficiency.